cap_quang_vnpt_doanh_nghiep_1200.
banner_cap_quang_vnpt_goi_home.

Điện thoại cố định VNPT

Lắp đặt điện thoại bàn VNPT - Thành phố Hồ Chí Minh

Dành cho cá nhân: (08) 39.116.116.

Dành cho doanh nghiệp: (08) 3996.3996

I. Dịch vụ điện thoại VNPT nội hạt

Dịch vụ nội hạt là dịch vụ mà liên lạc đươc thiết lập thông qua mạng điện thoại công cộng giữa các thiết bị đầu cuối hoặc giữa thiết bị đầu cuối với thiết bị truy nhập mạng dịch vụ trong cùng một phạm vi (vùng cước) nội hạt.

II. Dịch vụ điện thoại VNPT liên tỉnh

Cuộc gọi điện thoại liên tỉnh là cuộc gọi điện thoại đ­ược thiết lập giữa một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố này đến một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố khác và ng­ược lại, thông qua mạng viễn thông liên tỉnh.

Gói cước dành cho điện thoại cố định VNPT

V22

Giá chỉ từ: 22.000 đ/tháng (đã bao gồm VAT)

- Gọi không giới hạn tất cả các cuộc gọi cố định VNPT (thời lượng mỗi cuộc gọi dưới 10 phút).

- Khi gọi đi có 15 giây nghe âm báo quảng cáo.

- Giá gói cước đã bao gồm cước thuê bao.

- Thời gian hưởng chính sách: Từ tháng liền kề tháng nghiệm thu hoặc đăng ký/ huỷ gói cước và trong suốt thời gian khách hàng sử dụng (không có kết thúc).

V39

Giá chỉ từ: 39.000 đ/tháng (đã bao gồm VAT)

- Gọi miễn phí 1000 phút tất cả các cuộc gọi cố định VNPT và di động VinaPhone, trong đó gọi đi không giới hạn với 01 số điện thoại di động VinaPhone liên kết (Thời lượng mỗi cuộc gọi dưới 10 phút, trên 10 phút tính cước như qui định hiện hành).

- Giá gói cước đã bao gồm cước thuê bao.

- Thời gian hưởng chính sách: Từ tháng liền kề tháng nghiệm thu hoặc đăng ký/ huỷ gói cước và trong suốt thời gian khách hàng sử dụng (không có kết thúc).

V59

Giá chỉ từ: 59.000 đ/tháng (đã bao gồm VAT)

- Gọi miễn phí 2000 phút tất cả các cuộc gọi cố định VNPT và di động VinaPhone (Thời lượng mỗi cuộc gọi dưới 10 phút, trên 10 phút tính cước như quy định hiện hành).

- Gọi miễn phí 50 phút gọi cố định và di động ngoại mạng (Thời lượng mỗi cuộc gọi cố định và di động ngoại mạng cộng dồn đến khi đủ 50 phút).

- Giá gói cước đã bao gồm cước thuê bao.

- Thời gian hưởng chính sách: Từ tháng liền kế tháng nghiệm thu hoặc đăng ký/hủy gói cước và trong suốt thời gian khách hàng sử dụng (không có kết thúc).

V99

Giá chỉ từ: 99.000 đ/tháng (đã bao gồm VAT)

- Gọi miễn phí nội hạt.

- Gọi miễn phí liên tỉnh và di động Vinaphone.

Cuộc gọi miễn phí đến 10 phút, trên 10 phút tính cước như qui định hiện hành.

- Gọi miễn phí 200 phút, nội hạt, liên tỉnh và di động ngoại mạng, Trong đó: 100 phút hướng cố định ngoại mạng + 100 phút hướng di động ngoại mạng

Các cuộc gọi liên tỉnh, di động ngoại mạng cộng dồn đến khi đủ 100 phút cố định ngoại mạng + 100 phút di động ngoại mạng.

- Giá gói cước đã bao gồm cước thuê bao.

- Thời gian hưởng chính sách: Từ tháng liền kề tháng nghiệm thu hoặc đăng ký/ huỷ gói cước và trong suốt thời gian khách hàng sử dụng (không có kết thúc).

- Đường truyền Internet 100Mbps

- Ưu đãi Data lên 60GB tốc độ cao

- Đường truyền ưu tiên 1000Mbps

- Ưu đãi thiết bị đặc thù

LIÊN HỆ

Địa chỉ:  121 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3996 3996

Hotline: 0913.335.335 - 0906080777

1
4
 

@VNPT 2020